Các kích thước

Single 120

120 x 200 x 25cm

Full 140

140 x 200 x 25cm

Queen 160

160 x 200 x 25cm

King 180

180 x 200 x 25cm

King XL 200

200 x 200 x 25cm