Privacy policy

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại, v.v… khi bạn truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép chúng tôi sử dụng nó theo cách khác, như thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Cụ thể: hỗ trợ bạn khi mua sản phẩm, liên hệ và tư vấn trực tiếp, liên lạc và giải quyết những trường hợp đặc biệt.

  Thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, chức danh, tên công ty hay tổ chức, e-mail, điện thoại và ngày sinh nhật của bạn. Chúng tôi có thể thu thập một số thông tin nhất định về lần truy cập của bạn, chẳng hạn như loại trình duyệt bạn sử dụng; ngày và thời gian bạn truy cập vào trang web; các trang bạn truy cập khi mở trang web và địa chỉ trang web mà từ đó bạn kết nối trực tiếp đến trang web của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để chúng tôi cải thiện và quản lý trang web.

  2. Thời gian lưu trữ thông tin

  Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ.

  3. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin

  Chúng tôi xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các sản phẩm, việc đặt chỗ hoặc thư mời đến các sự kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác để phục vụ cho hỗ trợ điều tra và bảo vệ các bên.

  Chúng tôi có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc Theo yêu cầu của pháp luật; (2) trong trường hợp bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra hoặc giao dịch trái phép; (3) điều tra gian lận đã xảy ra. Các thông tin không được cung cấp cho các công ty này vì mục đích tiếp thị.

  Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ an toàn. Chỉ các nhân viên, các đại lý và nhà thầu được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) có quyền tiếp cận các thông tin này. Bạn hoàn toàn có quyền từ chối nhận email và thông tin từ trang web này.

  4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

      Công ty Cổ phần chăm sóc giấc ngủ Goodpm

      Số điện thoại: 1900234560

      Email: hello@goodpm.vn

      Địa chỉ: 30/5 đường 33, phường Bình Trưng Đông, quận 2, Tp.Hồ Chí Minh

  5. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

   Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các liên kết trên website mà chúng tôi cung cấp ở mọi thời điểm hoặc liên hệ tới chúng tôi để được cập nhật thay đổi.

   Khi tiếp nhận những vấn đề về việc bảo mật thông tin của bạn, Goodpm sẽ xác nhận lại thông tin, nếu đúng như phản ánh của bạn, tùy theo mức độ Goodpm sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

   Câu hỏi

   Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm, hoặc ý kiến về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.

   Thời gian áp dụng

   Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.